Circular Presi – 006/2018 – Resíduos Sólidos – Lixo